Svovlrecirkulation: Længere levetid og øget elvirkningsgrad

Date: June; 07; 2012 | Author:
Return to news list

Fremtidens grænseland er damptemperaturer op mod 500˚C. Det giver helt nye muligheder for at udnytte affald til elproduktion. Adgangsbilletten hedder svovlrecirkulation.

Krav om at få mere el ud af affaldet trænger sig på. Anlæg i lande, der ikke kan afsætte varmen til et fjernvarmesystem, har i stigende grad brug for at øge elvirkningsgraden.

”Skal vi skrue op for elvirkningsgraden, kræver det højere tryk og temperatur på dampen,” siger Ole Hedegaard Madsen, direktør for teknologi og marketing i B&W Vølund.

Svovlrecirkulation rykker grænserne

Udfordringen er i den sammenhæng, at høje temperaturer på dampen sætter kedlen under pres, fordi det giver korrosion. De nyeste anlæg drives i dag med en temperatur på 425 ˚C og tryk på 55 bar. Men i B&W Vølunds tilbud på prestigeprojektet ’Amager Bakke’ er grænsen udfordret med et bud på drift ved 440 ˚C og et tryk på 70 bar. B&W Vølund er i tillæg blevet bedt om et bud på drift ved 480 ˚C .

”Det bud kan vi godt komme med. Det kan blandt andet lade sig gøre, fordi vi med købet af Götaverken Miljö har fået den helt nypatenterede svovlrecirkulations-teknologi inden for dørene,” understreger Ole Hedegaard Madsen.

Svovlrecirkulation renser svovl ud af røggassen og tilbagefører svovlen til forbrændingen i kedlen, hvor det reducerer mængden af de stærkt korrosive alkaliklorider. Tilsætningen af svovl foregår i mængder, der er nøje afstemt med løbende målinger af klorindholdet i røggassen. Svovlrecirkulation er baseret på et patent fra Karlsruher Institut für Tchnologie i Tyskland.   

Fordobler rørenes levetid

”Svovlrecirkulation halverer korrosionsraten, hvilket omvendt betyder, at rørene i kedlen kan holde i dobbelt så lang tid. Det er den simple årsag til, at vi kan begynde at rykke den hidtidige grænse for damptemperaturen på 480 ˚C . Skal vi flytte grænsen, er vi nemlig nødt til at kunne styre svovl-klor-balancen,” siger Ole Hedegaard Madsen og tilføjer: ”Derudover har svovlrecirkulation den sidegevinst, at den reducerer dannelsen af dioxin."

Læs mere om svovlrecirkulation på Götaverken Miljös hjemmeside


Return to news list