Svavelrecirkulation: Ökad livslängd och elektrisk verkningsgrad

Date: June; 07; 2012 | Author:
Return to news list

I framtiden kommer vi att närma oss ångtemperaturer på 500 °C. Det innebär helt nya möjligheter för att utnyttja avfall för elproduktion. Biljetten till framtiden är svavelrecirkulation.

Kraven på att utvinna mer el från avfallet ökar. De anläggningar som inte har möjlighet att avsätta sin värme till ett fjärrvärmenät får allt större behov av att kunna öka den elektriska verkningsgraden.

”Om vi nu ska dra upp den elektriska verkningsgraden, då krävs högre tryck och temperatur för ångan”, säger Ole Hedegaard Madsen, teknik- och marknadsföringschef på B&W Vølund.

Svavelrecirkulation tänjer på gränserna

Utmaningen hänger samman med det faktum att höjda ångtemperaturer innebär påfrestningar på pannan, eftersom korrosionen ökar. De nyaste anläggningarna drivs i dag med en temperatur på 425 °C och ett tryck på 55 bar. Men i B&W Vølunds anbud på prestigeprojektet ”Amager Bakke” tänjer man på gränserna i och med budet på drift vid 440 °C och ett tryck på 70 bar. B&W Vølund har dessutom blivit ombedda att ge ett bud på drift vid 480 °C.

”Vi kan absolut lägga ett sådant anbud. Men ett av skälen till att vi faktiskt klarar av det är att vi genom köpet av Götaverken Miljö har fått tillgång till den patenterede svavelrecirkulation-teknik”, understryker Ole Hedegaard Madsen.

Svavelrecirkulationsprocessen renar rökgasen från svavel och återför svavlet till förbränningen i pannan, där mängden kraftigt korroderande alkaliklorider reduceras. Svavlet tillsätts i mängder som noga anpassas efter löpande mätningar av klorinnehållet i rökgasen. Processen är baserat på patent från Karlsruher Institut für Technologie i Tyskland.   

Fördubblar rörens livslängd

”Svavelrecirkulation halverar korrosionstakten, vilket med andra ord innebär att rören i pannan kan hålla dubbelt så länge. Detta är skälet till att vi kan börja tänja på den hittillsvarande övre gränsen för ångtemperaturen på 480 °C. För att kunna flytta gränsen måste vi också kunna reglera balansen mellan svavel och kol”, säger Ole Hedegaard Madsen och tillägger: ”Dessutom har svavelrecirkulation den ytterligare en fördel, den reducerar dioxinbildningen”.

Läs mer om svavelrecirkulation på Götaverken Miljös webbplats


Return to news list