Vi jobbar säkert eller inte alls

Date: March; 22; 2018 | Author:
Return to news list

B&W Vølunds arbetsplats vid Maabjergværket (MEC Bioheat & Power) i Holstebro har under den senaste tiden surrat som en bikupa, eftersom över 60 medarbetare från företagets olika underleverantörer funnits på plats för att inspektera en av de tre B&W Vølund-pannorna som är i drift. Anläggningen togs ursprungligen i drift 1993.

Säkerheten är avgörande för en framgångsrik inspektion. Därför inleds varje morgon med ett säkerhetsmöte där tio förmän samlas för att få en säkerhetsgenomgång av Erik Jeppesen, HSE-samordnare för projektet för Maabjerg Energy Center som driver anläggningen. Eric talar om iakttagelser från helgens säkerhetsinspektion och förmännen planerar hur man på bästa sätt kan åtgärda eventuella orosmoment innan arbetet påbörjas.

Mötet är både konstruktivt och informativt. Erik berömmer teamet för en arbetsplats som fick ett gott säkerhetsbetyg. Han får i sin tur beröm för en plan på att förse alla anläggningens truckar med blå signallampor som gör dem mer synliga för medarbetarna – en smart lösning för att minska olycksrisken.

– Vi är mycket angelägna om att uppmuntra till konstruktivt samarbete när det gäller säkerhet. Vi vill ha en säkerhetskultur där alla har samma förväntningar på att vår gemensamma arbetsplats ska vara fri från olyckor – både vi och våra leverantörer. De måste uppfylla våra säkerhetskrav, och de bör också prata med oss om de lägger märke till sådant vi kan förbättra. Den här typen av dialog och ömsesidighet är mycket viktig, säger Erik.

Maabjerg

Delade värderingar

MEC Bioheat & Power ägs av de danska kommunerna Struer och Holstebro och förser 20 000 hushåll i nordvästra Jylland med fjärrvärme.

– Våra anläggningar arbetar under väldigt högt tryck och höga temperaturer och själva byggnaderna är också rejält höga. Det är mycket viktigt att satsa extra hårt på säkerhet i den här branschen, understryker han.

Säkerhetskulturen förstärks av skyltningen i hela området och genom regelbundna säkerhetsgenomgångar och övningar. Säkerhet i arbetet är också ett krav för samtliga underleverantörer.

– Vi jobbar säkert eller inte alls.  Så är det bara. Vi vill arbeta med samarbetspartners som B&W Vølund som mer än gärna arbetar i en sådan här kultur, som förstår hur vi prioriterar och som dessutom kompletterar och uppfyller våra säkerhetsstandarder, förklarar Erik.

– Vi och B&W Vølund skiljer oss åt vad gäller arbetsmetod, men inte arbetskultur. Vi talar samma språk och har gemensamma värderingar. Det märks att B&W Vølund satsar på säkerheten och betraktar säkerheten som absolut viktigast, oavsett jobb, säger Erik.

– Ett exempel är att vi fick besök från B&W Vølunds HSE-samordnare och produktionschef som ville se arbetsplatsen och försäkra sig om att B&W Vølund bidrog till vår säkerhetskultur på ett aktivt sätt.

– Samtidigt visade man stort intresse för att lära sig av oss. Att förutsätta att vi blir bättre tillsammans än var för sig är till fördel för alla som deltar i projektet, säger han.

Tillsammans ökar vi säkerheten

Samarbetet kring säkerheten vid Maabjergværket är precis i B&W Vølunds anda, säger Ruth Kjeldsmark, HSE-chef på B&W Vølund.

– Det är ledningen och cheferna som ser till att genomdriva våra säkerhetsstandarder och vår säkerhetskultur ute på fältet. Vi anser att det är av största vikt att prata om säkerhet med kunden så att alla har en klar bild över vad som ska göras. Den tid vi ägnar åt att fundera på och prata om hur vi löser eventuella säkerhetsproblem och därmed förhindrar olyckor lönar sig många gånger om, säger Ruth.

– Man måste leva och arbeta i en säkerhetspräglad kultur. Det är inte bara säkerhetsåtgärder som gör att vi lyckas, utan också vårt beteende. Vår säkerhetskultur är stark och flexibel på en och samma gång. Vi måste kunna anpassa oss efter den aktuella situationen, och därför är säkerheten alltid den största gemensamma nämnaren som styr vårt arbete. Det är också så vi inriktar oss på förbättringar. Vi måste lyssna och lära när vi träffar kunderna så att vi kan försäkra oss om att vi har en gemensam bästa HSE-praxis. Och då menar jag inte bara inom B&W Vølund, utan även med våra kunder. Det finns en förväntan om att vi delar med oss av våra erfarenheter till kunden, och det betraktas som ett värdefullt, säger hon.

Ruth
FOTO: Ruth Kjeldsmark: Work Environment Manager – chef för HSE-avdelningen.


Return to news list