Ny mand på posten som Service Director

Date: | Author:
Return to news list

Farvel og tak til BWV’s afgående Service Director

Vores nuværende Service Director, Scott Gossard, som kom hertil fra vores moderselskabs hovedsæde i USA i november 2017, rejser tilbage til sin familie ultimo februar 2019. 

Vi vil gerne takke Scott for hans meget dedikerede indsats med at genskabe og forny BWV’s serviceforretning.

Goddag og velkommen BWV’s nye Service Director

Niels Højberg Nielsen overtager stillingen som BWV’s nye Service Director pr. 1. marts 2019.

Niels er uddannet maskiningeniør og blev ansat i BWV i 1994. Han har desuden en diplomuddannelse inden for ledelse og har gennem årene beklædt forskellige lederstillinger i BWV. Han har både været ansat i vores kedelafdeling, i afdelingen for design af riste og fyringsudrustning samt i vores serviceafdeling, hvor han varetog større serviceopgaver i forbindelse med ombygning af eksisterende anlæg. I de seneste knapt 8 år har Niels været afdelingsleder for BWV’s garantiafdeling, som har ansvaret for håndtering af anlæg fra foreløbig aflevering til slutaflevering til kunden.

Lidt om BWV’s Serviceforretning ved Niels Højberg Nielsen

BWV’s serviceafdeling har altid været et spændende sted at være i de knapt 14 år jeg har været ansat her. Det er her vores kunder får tilbudt en bred palet af interessante produkter og serviceydelser, som spænder lige fra planlægning og gennemførelse af revisioner over tilstandsvurderinger af kedler og fyringsudrustning, studier omkring forbedringsprojekter, gennemførelse af både små og store projekter med det formål at forlænge et anlægs levetid eller forbedre dets ydeevne, kapacitet eller emissionsforhold til projekter vedrørende konvertering af brændsel.

En af BWV’s grundværdier er, at vi altid fuldfører en opgave, som vi har påtaget os. I øjeblikket arbejder vi meget intenst på at få afsluttet en række udfordrende EPC-projekter og vi har gjort så store fremskridt, at vi nu er nået til det punkt hvor hovedparten af projekterne har prædikatet ”foreløbig aflevering”.

Nye muligheder vil opstå i takt med at vi retter fokus mod vore kernekompetencer; fyringsudrustning samt kedel- og røggasrensningsteknologier. Vi vil også øge vores indsats omkring servicering af allerede eksisterende anlæg inden for vedvarende energi og affaldsforbrænding.

BWV’s samlede serviceledergruppe består af

  • Niels Højberg Nielsen, Service Director
  • Bente Droob, Department Manager/Aftermarket Service
  • Mikael Lunø Kristensen, Department Manager/Service Operations
  • Karsten Rasmussen, Department Manager/Production

Jeg glæder mig til at påtage mig de nye udfordringer og ser frem til adskillige konstruktive dialoger med jer, så vi sammen kan imødekomme og overgå de forventninger I har til os; jeres foretrukne servicepartner.


Return to news list